Jmenuji se Martina Kovářová a tímto bych Vás tu ráda přivítala a představila se Vám.

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Litomyšli a po té Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství na 1. stupni ZŠ se specializací na speciální pedagogiku. Problematika speciální pedagogiky mne však zaujala natolik, že jsem ji studovala ještě na rozšiřujícím studiu, po ukončení VŠ. Mou specializací se stala logopedie - nauka o komunikaci, poruchy učení a surdopedie - nauka o sluchově postižených . Státní zkoušky jsem složila z těchto specializací a integrované speciální pedagogiky.

Ani v současné době mé vzdělávání neskončilo. Vzhledem k tomu, že se stále objevuje  spousta alternativních metod,  které mohou pomoci nám i našim dětem, snažím se zjišťovat co nejvíce nových informací a poznatků týkajících se mých specializací – komunikace, poruchy učení. Absolvovala jsem tedy kursy kineziologie a dětské masáže, výcvik videotreninku interakcí a kurs Léčebného pedagogicko psychologického ježdění na koni pořádaný Masarykovou univerzitou v rámci programu celoživotního  vzdělávání.

Domnívám se, že nové znalosti a zkušenosti, získané na těchto kursech, velice přispěli k obohacení předcházejících vědomostí  a doufám, že společně nalezneme pro Vás a vaše děti to nejlepší řešení použitelné v praktickém životě.

© 2002 Jenourek