Logopedie je disciplína,  která se zabývá komplexní péčí o osoby s narušenou komunikační schopností, ale i prevencí tohoto narušení. Její zájem se  soustřeďuje na komunikaci jako takovou.

  Komunikací rozumíme dorozumívání se mezi sebou. To probíhá formou verbální – prostřednictvím řeči a neverbální  beze slov.  Ve své praxi se zaměřuje na obě tyto formy, jelikož spolu vzájemně velmi úzce souvisí.

A jak ?

  Ve verbální oblasti se věnuji nejen nápravě řeči, zejména v oblasti výslovnosti  u dětí, ale také  činnosti PREVENTIVNÍ . Jedná se o přednášky a besedy pro rodiče dětí,  ale i o programy přímo pro děti – minidivadélka zaměřená na rozcvičování a gymnastiku mluvidel, jemné motoriky, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení jazykového citu. Besedy a minidivadélka  probíhají především ve vznikajících mateřských centrech v okolí ( Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí ) a   mateřských školách.

Pokud však máte zájem i vy je možné dohodnout se i na návštěvě u vás doma a uspořádat představení pro vaše děti a jejich kamarády.

   NÁPRAVA řeči probíhá  jednou až dvakrát týdně, dle závažnosti a možností. Mou hlavní zásadou je co nejvíce se při práci naladit na děti, na jejich zájmy a potřeby a pracovat tak, aby to pro ně bylo zajímavé, práce je bavila a měly motivaci pracovat . Jak se říká: „ S chutí do toho a půl je hotovo.“ Proto také děti po každé lekci za odměnu dostávají několik kostiček z puzzle nebo kartičky z pexesa či kvarteta, které sbírají. Pravidelnost a hravá forma jsou na prvním místě.

   Některé děti  navštěvují také klinického logopéda, ale vzhledem k jeho vytíženosti, někdy pouze jednou za tři týdny, a to je velice málo. Pro úspěšnou nápravu řeči je opravdu nejdůležitější pravidelnost a každodenní cvičení. A každý rodič jistě ví,  jak těžké je donutit svého potomka právě ke každodennímu cvičení, na kterém většinou ( pokud nepatříte mezi tvořivé a vynalézavé rodiče ) není nic záživného.  Pokud klinického logopéda navštěvujete uvedeným způsobem nabízím právě vám  - přijeďte a jeho práci podpoříme a doplníme. Vy, rodiče, si ujasníte způsob vytváření a nácviku hlásky s vaším potomkem a získáte  nové nápady jak je nenásilně procvičovat nebo si společné cvičení zpříjemnit.

  V neverbální oblasti, do které patří mimo jiné postoj, gesta, mimika, dotek, pohled ad., se snažím Vám, rodičům, učitelům, vychovatelům a všem, kteří se na mě obrátí,  přiblížit možnosti ( „fígle“ ), které tento způsob komunikace nabízí. A věřte, mnohdy je důležitější a přínosnější než slova. Využívám  zejména tzv. VIDEOTRENINK INTERAKCÍ

( viz. dále ).  Jednou z forem neverbální komunikace je také DĚTSKÁ MASÁŽ ( viz. dále ).

Nabídka tématických pohádek k rozvoji řeči a prevenci vzniku narušené komunikační schopnosti pro mateřské školy a mateřská centra